Covid update: vanaf heden werken wij enkel op afspraak. Contacteer ons om een afspraak in te plannen.

Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1

Prijzen die mondeling gegeven werden, alsook die in prijslijsten en catalogussen zijn zuiver informatief en verbinden Carrosserie Vrints BVBA niet. De enige geldende prijzen zijn deze vermeld op de offertes, bestelbonnen en facturen van Carrosserie Vrints BVBA.

Artikel 2

Indien de klant een offerte goedkeurt of een bestelbon ondertekent, maar achteraf de werken annuleert, is de klant alsnog gehouden een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs te vergoeden aan Carrosserie Vrints BVBA.

Artikel 3

Indien de klant een kostenbestek laat opmaken, doch haar herstelling elders laat uitvoeren, behoudt Carrosserie Vrints zich het recht voor om een ereloon van 75 EUR aan te rekenen.

Artikel 4

De uitvoeringstermijnen van de werken verleend door Carrosserie Vrints BVBA zijn louter indicatief. Eventuele vertragingen in uitvoering kunnen in geen geval aanleiding geven tot enig recht op schadevergoeding in hoofde van de klant.

Artikel 5

Alle leveringen en herstellingen zijn contant betaalbaar door de klant zonder korting, voor het verlaten van de werkplaats, ongeacht of er tussenkomst vanwege een verzekeraar is.

Artikel 6

Carrosserie Vrints BVBA geniet een wettelijk retentierecht op het voertuig van de klant, voor zover deze nalaat om de leveringen en herstellingen onmiddellijk contant te betalen.

Artikel 7

Carrosserie Vrints BVBA is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of tenietgaan van losse voorwerpen die de klant achterlaat in het voertuig gedurende de herstellingen.

Artikel 8

Ingeval van niet-betaling van de factuur van Carrosserie Vrints BVBA op de vermelde vervaldag, zal de klant van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een schadevergoeding van 10%, met minimum van 50 EUR, verschuldigd zijn, alsmede zullen er intresten van 1% per maand worden aangerekend.

Artikel 9

Proefritten voor of na herstelling door het personeel van Carrosserie Vrints BVBA blijven gedekt onder de Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering van de klant of bij gebrek aan verzekering onder de volledige verantwoordelijkheid van de klant.

Artikel 10

Klachten betreffende herstellingen dienen binnen de 8 dagen na ontvangst van het voertuig per aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel van BVBA Carrosserie Vrints gemeld te worden, bij gebreke waaraan zij niet meer aanvaard kunnen worden.

Artikel 11

De wettelijke garantietermijn voor herstellingen bedraagt 2 jaar voor consumenten, doch is beperkt tot de nieuwe onderdelen die door Carrosserie Vrints BVBA geplaatst werden.

Artikel 12

Indien de klant na melding van de voltooiing van de herstelling nalaat om zijn voertuig op te halen, behoudt Carrosserie Vrints BVBA zich het recht voor om een stallingvergoeding van 7,5 EUR per dag aan te rekenen.

Artikel 13

Alle geschillen en betwistingen tussen Carrosserie Vrints BVBA en de klant worden uitsluitend door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen behandeld.

kom langs bij ons

Offerte zonder afspraak

U mag gewoon langskomen tijdens onze openingsuren, wij helpen u graag verder.

Grote en kleine schade

Gaat het om een kras, een deuk of toch net iets meer pech gehad? Wij repareren elk schadegeval.

Snelle afhandeling

U kan op ons vertrouwen voor een snelle reparatie en professionele afhandeling.

Vacature

Ben jij of ken jij iemand met een hart voor de automotive sector en een passie voor carrosserie en spuitwerk? Bekijk dan snel onze 2 openstaande vacatures.